Ett projekt där man tar till vara naturen och omgivningarna runt Täljeån och Kvismare kanal.

Onsdagen den 4/10 KL 18:30 är ni välkomna att träffa Magnus Lagergren (Odensbacken) som är en av de som driver detta projekt.

Han vill höra era önskemål och åsikter om projektet.

Utgångsläget är att det blir en gång/cykelbana längs kanalen mellan Gällersta, Almbro, Öby kulle, Sörön, Odensbacken och Segersjö med Hjälmaren som slutmål.

Det skall vara lika naturligt att cykla/gå/paddla längs Täljeån och Kvismaren som att cykla Hemfjärden runt.

Kom och lyssna på idéer och dela dina egna.

Det blir en trevlig kväll med högt i tak och förhoppningen är att man kommer ännu ett steg närmare denna vision.

 

Vi bjuder på kaffe och kanelbulle.

Ingen föranmälan behövs.

 

Mötet startar 18:30, kom i god tid.

Välkomna till Gällersta Forngård