Som medlem i Gällersta Forngårdsförening stödjer du vår verksamhet och är välkommen att delta i alla våra aktiviteter, arbetskvällar, studiecirklar, fester med mera. Alla är välkomna att bli medlemmar i föreningen och medlemskraft behövs för att driva och bevara vår hembygdsgård samt att ta tillvara på vår hembygds intressen.

 

Medlemsavgift

Vuxna: 150 kronor/år
Ungdom (under 16 år)  25 kronor/år

Avgiften sätts in på vårt bankgirokonto, anteckna namn och adress för de personer inbetalningen gäller och märk avin med ”medlemsavgift”.
OBS! Se till att ni inte betalar till vårt nedstängda plusgirokonto av gammal vana.

Föreningens organisationsnummer: 875000-0989
Bankgiro: 5504-0356

 

För mer information om medlemskap, lokalbokningar eller övriga frågor om forngården kontakta oss här.