Vi kommer att fortsätta med vår upptäcktsfärd att följa Kvismare kanals flöde till Hjälmaren

 

Vi börjar med att träffas vid Almbro skola kl 09:00

Därefter kommer vi bege oss till Öbykulle och höra lite om kullens historia och Kvismare kanal med dess fågelsjöar.

Sedan åker vi vidare till Norrbyås och Sörby Säteri där Nils Gabriel Djurklou bodde

Där kanske vi får höra lite historia om Sörby Säteri och Djurklous betydelse för Sveriges utveckling i början av 1900-talet ,där nuvarande ägaren Sven Fischer kan berätta lite om Djurklou och Sörby Säteris historia.

Sedan bär det av till Hummelsta Odesnbacken där vi ska titta på en runsten. I dess närhet ligger Usta Gård och på deras ägor finns ett annat minnesmärke, nämligen Kungsstenen som är rest till minna av sjösänkningen, och Kung Oscar II´s besök vid kanalen

Vi gör även stopp vid  Djurklouparken i Odensbacken och tittar på ett monument som är rest där till Djurklous minne.

Som avslutning tar vi oss till Segersjö Säteri och beskådar kanalens utlopp i Hjälmaren.

Vi hoppas att Robert Montgomery Cederhielm kan ta emot oss och berätta om herrgårdens historia.

Vi transporterar oss i största delen med egen bil. Möjlighet till samåkning kan finnas och styrs upp på Lördagsmorgonen.

Medtag fika/matsäck och kläder efter väder .