Vi fortsätter att följa Täljeån och Kvismare kanal, och dess historia.
Denna gången uppströms.
Bland annat får vi historien bakom föreningens unika väderkvarn.
Det är en bilutflykt som tar större delen av dagen.
Samling klockan 09.00 vid Almbro skola Tag med egen fikakorg.
Mer info i dextdokumentet nedan.
Föranmäl gärna till Ulf Einarsson om ni vill hänga med.

070-577 89 84

ulfjeinarsson@gmail.com