Saxon

Johan_Saxon_LindstromJohan Lindström Saxon (1856-1935) var en av de stora drivkrafterna bakom uppbyggnaden av Gällersta forngård, tillsammans med Edvard Gustavsson. Född i Gällersta socken ville han bevara kärnan av sin hembygd i form av detta friluftsmuseum, som var tänkt att bli “Närkes Skansen”.

Här finns två böcker av Saxon, som gjorts tillgängliga digitalt genom Örebro Stadsbibliotek:

 

Saxon-Namnen på Närkestenen

Saxon-Rart fôlk (4 berättelser på närkengska)