Hålldammslåset

Författare: Börje Eriksson

Hålldammslåset

I alla hembygdsgårdar finns hundratals, ja i bland tusentals, föremål av skiftande kvalité och med mer eller mindre intressant bakgrund. När jag i början av 1980-talet började engagera mig i Gällersta Forngårdsförenings samlingar fanns bland föremålen ett stort, väl använt hänglås som benämndes Hålldammslåset. Det saknades i övrigt beskrivning av låset vilket väckte såväl intresse som funderingar. Så en dag i början av 1990-talet gjordes en inventering av föreningens föremål och då upptäcktes att en stor utsirad och välbehållen nyckel som hängde över dörren i mjölnarstugan passade i det stora hänglåset. Men varför en så fin nyckel till det stora slitna Hålldammslåset funderade jag. När jag några år senare besökte Gällersta kyrka och till min stora förvåning upptäckte att nyckeln som hängt över dörren i mjölnarstugan var väldigt lik den som tillhörde den gamla kyrkkistan där kyrksilvret bland annat förvarades, anade jag sammanhanget.

Vid Mosjöns utlopp vid Attersta var det en fallhöjd på några meter vilket gav vattnet lite extra kraft på sin väg mot Hjälmaren. Här byggdes därför kvarnar redan på 1200-talet. Det fanns sju gårdar i Attersta by på den tiden, till vilka det hörde en kvarn. På 1400-1500-talen ägde Riseberga kloster fem av kvarnarna men 1527 tog kronan genom kyrkogodsindragningen tillbaka gårdarna i Attersta. Flera av kvarnarna har sedan varit i utsocknes ägo under olika tidsperioder, bland annat ägdes Frisagården  i början av 1800-talet av Hildebrant på Bysta

Varje kvarn hade sin kvarndamm och vid utloppet av Mosjön hade en damm anlagts i syfte att reglera vattenflödet i Atterstafallet. Vattnet togs in i övre kvarnens vattenhjulsränna och drev kvarnstenarna för att sedan samlas upp i nästa kvarns damm o.s.v. Eftersom fallhöjden var knapp och kvarnarna låg tätt användes samma vatten för att driva de olika kvarnstenarna. Det var därför viktigt att samtliga mjölnare var på plats och tog till vara på sin del av vattenkraften som annars rann förbi deras dammbord outnyttjad.

Vad har då ovanstående med låset att göra? Jo, det var nämligen Hålldammslåset som satt på den viktiga dammlucka som ledde till den första kvarnens vattenhjulsrännan eftersom intaget av vattnet påverkade samtliga kvarndammar. Det var byåldersmannen som förvaltade nyckeln och innan han öppnade dammluckan var han ålagd att meddela alla kvarnägare när vattnet skulle släppas på. Om någon tömde sin damm utan att meddela de nedströms kvarnägarna riskerades han att få åka till tinget i Sköllersta. Det blev åtskilliga resor under årens lopp.

Sedan jag satt mig in i hur detta vattensystem fungerade klarnade bilden varför Hålldammslåsets nyckel var lika utsirad och fin som till kyrkkistans. Nyckeln var ju nämligen avgörande för att kvarnarna skulle fungera effektivt. Därmed fick låset även stor ekonomisk betydelse, likväl som nyckeln till kyrkkistan där kyrksilvret förvarades.